ویژگی های جدید Unreal Engine 4.5 مشخص شد

Unreal Engine 4 logo

Unreal Engine 4 logo

اپیک گیم اطلاعات جدیدی از Unreal Engine 4.5 منتشر کرد. این مورتو به زودی با ویژگی هایی جدید و با افزایش جلوه های بصری در بازیهای رایانه ای به همراه برخی تکنیک های ray-traced و تغییرات در سیستم سایه زنی، پراکندگی های زیر سطحی در صفحه نمایش برای ایجاد پوست واقعی و دیگر افکت های پیشرفته و جدید به همراه نسخه جدید تکنیک سایه های داینامیک (dynamic shadows) به زودی منتشر میشود. این موتور از ویژگی های جدیدی استفاده میکند که بسیاری مشتقانه در انتظار آن هستند! 

از جمله این تکنیک ها میتوان به animation retargeting, automatic C++ hot reload, light map UV generation و streaming video textures اشاره کرد. اشعه ترسیم (ray traced) سایه های نرم ب هصورت بلادرنگ (real-time) اجازه ایجاد و خلق صحنه های روشن داینامیک بسیار زیبایی به سازنده میدهد و سیستم پراکندگی های زیر سطحی صفحه نمایش (screen-space subsurface scattering) هم امکان ایجاد پوست واقع گرایانه رابه بازیساز میدهد. در حالت حاضر تمام قابلیت های گرافیکی Unreal برای ستفاده آماده است. 

بیش از ۴۰ ویژگی و بهبود در نسخه جدید این موتور شکل گرفته که برای سازندگان میتواند نقطه قوتی برای پیشرفت کارشان باشد. یک روش سایه زنی جدید و داینامیک وجود دارد که با ردیابی یک شعاع از طریق شبکه میتواند مسافت های راه دور مرتبط با نور پردازی را دنبال کند. این روش به طور خلاصه میشود تکنیک RAY TRACED DISTANCE FIELD SOFT SHADOWS که در زیر تصویرش مشخص است:

ترکیب چراغ های هدایت گر با ray traced shadows و cascaded shadow maps یا سایه های آبشاری میتواند بهترین حالت از هر دو روش را اجاد کند. فقط در این تصویر سایه های نزدیک با CSM محاسبه شدند.

اینجا منبع شعاع نور است که برای کمنترل و چگونگی منبع نوری بزرگتر مورد استفاده قرار میگیرد. اما تصویر زیر تکنیک پراکندگی های زیر سطحی یا (SCREEN-SPACE SUBSURFACE SCATTERING) را نشان میدهد! این تکنیک جدیدترین تکنیک مدل سایه زنی است که به این موتور اضافه شده است. از این تکنیک برای ایجاد پوست واقعی استفاده میشود.

از چپ: بدون پراکندگی زیر سطحی | وسط: تنظیمات واقع بینانه | راست: تنظیمات اغراق آمیز

خروج از نسخه موبایل